Wyniki wyszukiwania:

Europejska Konferencja Nawigacyjna ENC 2019

Polskie Forum Nawigacyjne jest organizatorem Europejskiej Konferencji Naukowej ENC 2019, które odbędzie się w dniach 9-12.04.2019 w Warszawie. ZAPRASZAMY do udziały w tym najważniejszym dla europejskich nawigatorów wydarzeniu. Więcej informacji na stronie internetowej www.enc2019.eu

Wybory nowych władz Polskiego Forum Nawigacyjnego

W dniu 12 grudnia 2018 odbyło się Walne Wyborcze Zgromadzenie członków Polskiego Forum Nawigacyjnego. Podczas Zgromadzenia wybrano władze stowarzyszenia na kadencje 2018-2022: Zarząd PFN: Krzysztof Czaplewski (UMG, Gdynia) – Przewodniczący Członkowie Zarządu PFN: Marek Grzegorzewski (LAW, Dęblin) Janusz Uriasz (AMSz, Szczecin) Adam Weintrit (UMG, Gdynia) Ponadto, zgodnie ze statutem, członkami zarządu są redaktorzy naczelni periodyków […]

Nagroda Polskiego Forum Nawigacyjnego

Kapituła Adam Weintrit – przedstawiciel Zarządu PNF – przewodniczący Zdzisław Kopacz – laureat nagrody za rok 2013 Andrzej Felski – laureat nagrody za rok 2014 Mirosław Jurdziński – laureat nagrody za rok 2015 Stanisław Gucma – laureat nagrody za rok 2016 Stanisław Oszczak – laureat nagrody za rok 2017 Laureaci Nagrody 2013 kmdr rez. dr Zdzisław KOPACZ, prof. nadzw. AMW 2014 […]

Regulamin Nagrody Polskiego Forum Nawigacyjnego

§1. Nagroda Polskiego Forum Nawigacyjnego, zwana dalej Nagrodą, przyznawana jest corocznie w celu uhonorowania osób, które wniosły szczególny wkład w rozwój nawigacji poprzez swoją działalność organizacyjną, naukową lub publikacyjną.  § 2. Nagrodę przyznaje Zarząd Polskiego Forum Nawigacyjnego na podstawie uchwały Kapituły Nagrody (zwaną dalej Kapitułą).  § 3. Podczas każdej edycji konkursu przyznawana i wręczana jest […]

O forum

Misja Stowarzyszenia Polskie Forum Nawigacyjne kultywuje chlubną tradycję rozwoju polskiej nawigacji zrodzoną z chwilą odzyskania przez Rzeczypospolitą Polską niepodległości, od powołania Szkoły Morskiej w Tczewie, Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej w Toruniu i Oficerskiej Szkoły Lotnictwa w Grudziądzu. Misją Polskiego Forum Nawigacyjnego jest rozwój interdyscyplinarnej nauki „nawigacja” w obszarze i dziedzinie nauk technicznych, promocja nawigacji jako […]

Konferencja NavSup 2018

Polskie Forum Nawigacyjne jest współorganizatorem konferencji NavSup2018 organizowanej przez Instytut Nawigacji i Hydrografii Morskiej AMW oraz Polskie Forum Nawigacyjne. Więcej informacji po kliknięciu na baner powyżej – ZAPRASZAMY!!!

Zgromadzenie Ogólne International Association of Institutes of Navigation – Chiba, Japonia

W przeddzień rozpoczęcia IAIN World Congress w Tokio (26.11.2018) odbyło się Zgromadzenie Ogólne International Association of Institutes of Navigation. Podczas zgromadzenia wybrano nowe władze organizacji. Przewodniczący Polskiego Forum Nawigacyjnego Krzysztof Czaplewski został wybrany Wiceprezydentem Światowego Stowarzyszenia Instytutów Nawigacyjnych (IAIN). International Association of Institutes of Navigation (www.iainav.org) jest światową organizacją pozarządową o charakterze non-profit, zrzeszającą krajowe i międzynarodowe instytuty […]

Wyborcze Zgromadzenie Członków PFN

W dniu 12 grudnia 2018 roku o godz. 12:00 w budynku Wydziału Nawigacyjnego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni (Gdynia, Al. Jana Pawła II 3), w sali Rady Wydziału, odbędzie się Wyborcze Zgromadzenie Członków Polskiego Forum Nawigacyjnego. Zawiadomienie z porządkiem obrad zostało wysłane drogę elektroniczną do wszystkich członków stowarzyszenia.

IAIN World Congress

W dniach 28.11-01.12 w miejscowości Chiba, Japonia odbędzie się Światowy Kongres Nawigacyjny organizowany przez Światowe Stowarzyszenie Instytutów Nawigacyjnych (IAIN) oraz Japoński Instytut Nawigacyjny. Więcej informacji o kongresie można uzyskać na stronie www.iain2018.org. Polskie Forum Nawigacyjne reprezentować będzie 7 członków. Życzymy owocnych obrad.