Wyniki wyszukiwania:

Nagroda Polskiego Forum Nawigacyjnego

Kapituła Adam Weintrit – przedstawiciel Zarządu PNF – przewodniczący Zdzisław Kopacz – laureat nagrody za rok 2013 Andrzej Felski – laureat nagrody za rok 2014 Mirosław Jurdziński – laureat nagrody za rok 2015 Stanisław Gucma – laureat nagrody za rok 2016 Laureaci Nagrody 2013 kmdr rez. dr Zdzisław KOPACZ, prof. nadzw. AMW 2014 kmdr rez. prof. dr hab. inż. Andrzej […]

Regulamin Nagrody Polskiego Forum Nawigacyjnego

§1. Nagroda Polskiego Forum Nawigacyjnego, zwana dalej Nagrodą, przyznawana jest corocznie w celu uhonorowania osób, które wniosły szczególny wkład w rozwój nawigacji poprzez swoją działalność organizacyjną, naukową lub publikacyjną.  § 2. Nagrodę przyznaje Zarząd Polskiego Forum Nawigacyjnego na podstawie uchwały Kapituły Nagrody (zwaną dalej Kapitułą).  § 3. Podczas każdej edycji konkursu przyznawana i wręczana jest […]

O forum

Misja Stowarzyszenia Polskie Forum Nawigacyjne kultywuje chlubną tradycję rozwoju polskiej nawigacji zrodzoną z chwilą odzyskania przez Rzeczypospolitą Polską niepodległości, od powołania Szkoły Morskiej w Tczewie, Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej w Toruniu i Oficerskiej Szkoły Lotnictwa w Grudziądzu. Misją Polskiego Forum Nawigacyjnego jest rozwój interdyscyplinarnej nauki „nawigacja” w obszarze i dziedzinie nauk technicznych, promocja nawigacji jako […]

Konferencja NavSup 2018

Polskie Forum Nawigacyjne jest współorganizatorem konferencji NavSup2018 organizowanej przez Instytut Nawigacji i Hydrografii Morskiej AMW oraz Polskie Forum Nawigacyjne. Więcej informacji po kliknięciu na baner powyżej – ZAPRASZAMY!!!

Wyborcze Zgromadzenie Członków PFN

W dniu 12 grudnia 2018 roku o godz. 12:00 w budynku Wydziału Nawigacyjnego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni (Gdynia, Al. Jana Pawła II 3), w sali Rady Wydziału, odbędzie się Wyborcze Zgromadzenie Członków Polskiego Forum Nawigacyjnego. Zawiadomienie z porządkiem obrad zostało wysłane drogę elektroniczną do wszystkich członków stowarzyszenia.

IAIN World Congress

W dniach 28.11-01.12 w miejscowości Chiba, Japonia odbędzie się Światowy Kongres Nawigacyjny organizowany przez Światowe Stowarzyszenie Instytutów Nawigacyjnych (IAIN) oraz Japoński Instytut Nawigacyjny. Więcej informacji o kongresie można uzyskać na stronie www.iain2018.org. Polskie Forum Nawigacyjne reprezentować będzie 7 członków. Życzymy owocnych obrad. 

Nagroda im. prof. Aleksandra Walczaka

Fundator nagrody prof. Aleksander Walczak wraz z małżonką oraz przewodniczącym i członkiem Zarządu PFN Kapituła Nagrody im prof. Aleksandra Walczaka na kadencje 2016-2018 dr hab. inż. Krzysztof Czaplewski, prof. nadzw. AMG – przewodniczący prof. dr kpt. ż.w. Aleksander Walczak – honorowy przewodniczący prof. dr hab. inż. Lucjan Gucma prof. dr hab. inż. Cezary Specht prof. […]

Regulamin Nagrody im. prof. Aleksandra Walczaka

§1 1. Nagroda im. prof. Aleksandra Walczaka, zwana dalej Nagrodą, przyznawana jest corocznie w celu popularyzacji wybitnych osiągnięć naukowych i badawczych, jako wyróżnienie za najlepszą pracę doktorską w obszarze nawigacji morskiej, jednej osobie spośród zgłoszonych kandydatów, którzy uzyskali w poprzednim roku kalendarzowym stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinach pokrewnych, w tym: Geodezja i Kartografia oraz Transport. […]

Galeria

Wręczenie nagrody Polskiego Forum Nawigacyjnego za 2016 rok Walne Zebranie Polskie Forum Nawigacyjnego 24.04.2012 – Gdańsk